خدمات تعمیراتی - فروش - مشاوره - آموزشی در محل

برنامه زمانبندی و کنترل پروژه – خرید و نصب تجهیزات مخابراتی پارس جنوبی نوع فایل:M

برنامه زمانبندی و کنترل پروژه – خرید و نصب تجهیزات مخابراتی پارس جنوبی

برنامه زمانبندی و کنترل پروژه – خرید و نصب تجهیزات مخابراتی پارس جنوبی

 

نوع فایل:MSP-EXEL|تاریخ:میلادی|مسیر بحرانی-وزن|مدت:623|تعداد فعالیت:1811|تعداد صفحات:51|برنامه زمانبندی–کنترل پروژه–گزارش|زبان:انگلیسی|محدوده زمانی: 2011-2013

 

 

4-خرید و نصب تجهیزات مخابراتی پارس جنوبی

لیست فعالیتهای اصلی:

Task Name
South Pars 15&16 project plan
   Contract
   Down Payment
   TC
   SDH
      SDH Engineering
         SDH-A0-GENERAL
         SDH-B0-TECHNICAL
         SDH-C0-QA/QC
         SDH-D0-RECORDS,REPORTS&CERTIFICATES
         SDH-E0-INSTRUCTION FOR INSTALLATION
         SDH-F0-FINAL DATA BOOK
      SDH Procurement
   CTV
      CTV Engineering
          CTV-A0-GENERAL
         CTV-B0-TECHNICAL
         CTV-C0-QA/QC
         CTV-D0-RECORDS,REPORTS & CERTIFICATES
         CTV-E0-INSTRUCTION FOR INSTALLATION
         CTV-F0-FINAL DATA BOOK
      CTV Procurement
   PBX
      PBX Engineering
          PBX-A0-GENERAL
         PBX-B0-TECHNICAL
         PBX-C0-QA/QC
         PBX-D0-RECORDS,REPORTS & CERTIFICATES
         PBX-E0-INSTRUCTION FOR INSTALLATION
         PBX-F0-FINAL DATA BOOK
      PBX Procurement
   PAG
      PAG Engineering
          PAG-A0-GENERAL
         PAG-B0-TECHNICAL
         PAG-C0-QA/QC
         PAG-D0-RECORDS,REPORTS & CERTIFICATES
         PAG-E0-INSTRUCTION FOR INSTALLATION
         PAG-F0-FINAL DATA BOOK
      PAG Procurement
   NDB
      NDB Engineering
          NDB-A0-GENERAL
         NDB-B0-TECHNICAL
         NDB-C0-QA/QC
         NDB-D0-RECORDS,REPORTS & CERTIFICATES
         NDB-E0-INSTRUCTION FOR INSTALLATION
         NDB-F0-FINAL DATA BOOK
      NDB Procurement
   MET
      MET Engineering
          MET-A0-GENERAL
         MET-B0-TECHNICAL
         MET-C0-QA/QC
         MET-D0-RECORDS,REPORTS & CERTIFICATES
         MET-E0-INSTRUCTION FOR INSTALLATION
         MET-F0-FINAL DATA BOOK
      MET Procurement
   RAC
      RAC Engineering
          RAC-A0-GENERAL
         RAC-B0-TECHNICAL
         RAC-C0-QA/QC
         RAC-D0-RECORDS,REPORTS & CERTIFICATES
         RAC-E0-INSTRUCTION FOR INSTALLATION
         RAC-F0-FINAL DATA BOOK
      RAC Procurement
   AFM
      AFM Engineering
          AFM-A0-GENERAL
         AFM-B0-TECHNICAL
         AFM-C0-QA/QC
         AFM-D0-RECORDS,REPORTS & CERTIFICATES
         AFM-E0-INSTRUCTION FOR INSTALLATION
         AFM-F0-FINAL DATA BOOK
      AFM Procurement
   UHF
      UHF Engineering
          UHF-A0-GENERAL
         UHF-B0-TECHNICAL
         UHF-C0-QA/QC
         UHF-D0-RECORDS,REPORTS & CERTIFICATES
         UHF-E0-INSTRUCTION FOR INSTALLATION
         UHF-F0-FINAL DATA BOOK
      UHF Procurement
   ITG
      ITG Engineering
          ITG-A0-GENERAL
         ITG-B0-TECHNICAL
         ITG-C0-QA/QC
         ITG-D0-RECORDS,REPORTS & CERTIFICATES
         ITG-E0-INSTRUCTION FOR INSTALLATION
         ITG-F0-FINAL DATA BOOK
      ITG Procurement
   IFAT
   Deliver to site
   Commissioning
   Guarantee

جهت دانلود پروژه فوق روی اینجا کلیک کنید

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1 آذر 1396ساعت 1:10  توسط سعید کبیری