خدمات تعمیراتی - فروش - مشاوره - آموزشی در محل

برنامه زمانی خط مصوب قطار شهری کرج و حومه نوع فایل: MSP-WORD-PDF| تاریخ: شمسی | نمودار

برنامه زمانی خط مصوب قطار شهری کرج و حومه

برنامه زمانی خط مصوب قطار شهری کرج و حومه

 

نوع فایل: MSP-WORD-PDF| تاریخ: شمسی | نمودار گانت چارت | مدت: 1800 روز | تعداد فعالیت: 145 | تعداد صفحات: 5 | زبان: فارسی | محوده زمانی:83-87

زمانبندی مترو کرج

لیست فعالیتهای اصلی:

طرح خط مصوب قطارشهری کرج
   انتخاب مشاوران
   مطالعات عمومی
   برگزاری مناقصه EPC و تعیین پیمانکار عمومی
   طراحی پایه(Basic Design) و تصویب آن
   طراحی تفصیلی (شامل فاز یک و فاز دو)
      ایستگاه‌ها
      هواکش‌ها
      پستهای برق
   ساخت و اجرای عملیات سیویل
      ایستگاه‌ها
      هواکش‌ها
      پستهای برق

 

* برای دانلود پروژه فوق روی اینجا کلیک کنید.

+ نوشته شده در  سه شنبه 28 آذر 1396ساعت 12:40  توسط سعید کبیری